Arhiiv kuude lõikes: veebruar 2017

Koordi Kahevõistlus 2017

OSALEJATE VÄHESUSE TÕTTU JÄÄVAD VÕISTLUSED ÄRA!!!

Toimumise aeg ja koht: 04. märtsil 2017 a. Koordi Tallid, Järvamaal
                                             GPS koordinaadid 58.988103,25.665006
Võistlustingimused: võistlusväljak 21 x 50 m, soojendus võistlusväljakul
Võistluse korraldajad: MTÜ Järvamaa Ratsaspordi Klubi ja OÜ Koordi Tallid
Võistluse direktor: Iti Kall, tel. 5222449
Võistluse peakohtunik: Malle Einaste
Rajameister: Raivo Laanet
Peasekretär: Anu Laanet, tel. 5119907, voistlus@koorditallid.ee
Sekretariaat: Avatud 1 tund enne võistluse algust ja 30 minutit peale võistluse lõppu
Korrapidaja: Karin Sild
Arstiabi: tel. 112
Veterinaaria: Vastavalt kehtivatele vet. nõuetele, veterinaar Tiit Siiboja, tel. 5067241

 • Võistlustel lubatakse osaleda hobusel, kelle tallis ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul.
 • Hobuste pass peab vastama ERL poolt kehtestatud reeglitele.
 • Kõigi hobuste passid esitada sekretariaati enne vastava sõidu algust.

Osavõtu tingimused: Vastavalt ERL võistlustel osalemise tingimustele. Kuna takistussöidus on osad kinnised takistused, siis kõigil on turvavest kohustuslik. Takistussõidu arvestus toimub vastavalt kolmevõistluse määrustikule.
Autasustamine: Vastavalt ERL Üldmäärustikule
Võistlusklassid:

 • Klass 1 – skeem A12 + TS 80 cm – Avatud klass
  Stardimaks 20€, auhinnad esemelised
 • Klass 2 – skeem A12 + TS 90 cm – Avatud klass
  Stardimaks 20€, auhinnad esemelised
 • Klass 3 – skeem CI1* 2009 A + TS 105 cm – Avatud klass
  Stardimaks 20€, auhinnad esemelised
 • Klass 4 – skeem CI1* 2015 A + TS 115 cm – Avatud klass
  Stardimaks 20€, auhinnad esemelised

Registreerimine: kuni 01.03.2017 www.ratsanet.ee kaudu.
Hilisemad registreerimised või muudatused – voistlus@koorditallid.ee
Hobuste majutus: Ei toimu
Vastutus: Korraldajad ei vastuta kolmandate isikute põhjustatud kahjude eest, mille on
põhjustanud võistlejad, tallimehed, hobuseomanikud või nende hobused või muud
ettenägematud asjaolud.
Stardijärjekord ja orienteeruv ajakava avaldatakse 02.03.2017 www.ratsanet.ee